Fundacja Śladami Życia

Fundacja Śladami Życia powstała w celu wspomagania wszechstronnie rozumianego rozwoju społecznego i osobistego. Realizujemy projekty w wielu obszarach ze szczególnym uwzględnieniem wspierania ochrony zdrowia, pomocy potrzebującym, szkoleń oraz opieki nad seniorami.

Dzięki szerokim kompetencjom naszego zespołu oraz współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi możemy skutecznie i efektywnie realizować cele naszej fundacji.

NASZE PROJEKTY

SZKOLENIA | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | OCHRONA ZDROWIA | ROZWÓJ SENIORÓW

Szkolenia
Działalność Kulturalna
Rozwój Seniorów
Ochrona Zdrowia